INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE
CENTRUL DE CERCETARI FINANCIARE MONETARE - VICTOR
SLAVESCU
Calea 13 Septembrie nr.13, Casa Academiei, Corp B, Sector 5,
cod. 76117, Bucuresti, ROMANIA
Telefon: ++410.55.99, Fax. ++410.410.55.99
E-mail: icfm@icfm.ro

I. PREZENTARE GENERALA


Centrul de Cercetari Financiare si Monetare - Victor Slavescu, componenta a Institutului National de Cercetari Economice, din cadrul Academiei Romane, realizeaza cercetari fundamentale pe baza de programe si proiecte finantate de la buget. Totodata, centrul desfasoara activitate de cercetare pe baza de contract vizand problematica macrofinanciara a economiei, precum si activitate de analiza, consultanta si expertiza in domeniile financiare, cu deschidere catre agentii economici.
Domeniile de cercetare sunt urmatoarele:
  - restructurare si consolidare financiara;
  - preturi si reglementarea pietelor;
  - finantarea activitatilor economico-sociale;
  - finantarea protectiei mediului;
  - managementul financiar al agentilor economici;
  - globalizarea si integrarea financiara si monetara.
Centrul realizeaza simpozioane, sesiuni stiintifice si dezbateri pe problematica financiara, asigura pregatirea si specializarea profesionala a tinerilor in domeniile financiare ale economiei, editeaza lucrari si studii, realizand documentari, informari si studii in problematica economiei financiare.
In cadrul centrului functioneaza departamentul de consultanta financiara, contabila si fiscala care realizeaza activitati de:
 • 1. evidenta si prelucrari contabile;
 • 2. organizare financiar-contabila;
 • 3. expertiza contabila;
 • 4. audit financiar;
 • 5. analiza financiara;
 • 6. consultanta fiscala;
 • 7. consultanta financiara;
 • 8. expertiza si consultanta fiscala;
 • 9. strategii si politici financiare;
 • 10. gestiune financiara;
 • 11. gestiune a costurilor;
 • 12. gestiune a datoriilor;
 • 13. gestiune a titlurilor de portofoliu;
 • 14. evaluari patrimoniale;
 • 15. evaluari financiare;
 • 16. evaluarea si gestiunea riscurilor;
 • 17. consolidarea capitalurilor;
 • 18. elaborarea planurilor de afaceri;
 • 19. evaluarea proiectelor de investitii;
 • 20. audit organizational si reglementativ;
 • 21. analiza si evaluarea pietei;
Departamentul dispune de 3 experti contabili, un auditor financiar si 6 specialisti in consultanta si analiza financiara.

II. ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Activitatea de cercetare a centrului se bazeaza pe programe de cercetare si in cadrul acestora, pe proiecte de cercetare, pe o deschidere temporala de 1-5 ani.

Cercetarile se realizeaza in colective de cercetatori specializate, astfel:

  - finante internationale;
  - moneda, banci, burse;
  - buget, trezorerie, fiscalitate;
  - concurenta, preturi, venituri;
  - microeconomie financiara;
  - consultanta si analiza financiara.

Centrul desfasoara activitati de cercetare fundamentala, aplicativa, teoretica si empirica, vizand cunoasterea problematicii financiar-monetare in 5 domenii:

  - internationala;
  - nationala;
  - teritoriala;
  - microeconomica;
  - structurala.
Domeniile de cercetare sunt: finante publice si fiscalitate; moneda; banci; piete financiare; preturi si concurenta; trezorerie si datorie publica; venituri si cheltuieli ale populatiei; contabilitate si politici contabile; gestiune financiara a firmei; analiza financiara; finantare si creditare agenti economici.
Rezultatele cercetarilor se concretizeaza in elaborate si lucrari teoretico - metodologice, precum si instrumental - operationale, care servesc la fundamentarea strategiilor, politicilor si deciziilor financiare, in cadrul economiei.
Cercetarile se realizeaza in cadrul programelor de cercetare multianuale ale academiei si ale Institutului National de Cercetari Economice, precum si in cadrul programelor proprii de cercetare, prin proiecte de cercetare anuale.
Totodata, centrul realizeaza cercetari pe baza de contracte vizand studierea diverselor aspecte financiare in domenii precum:
  - resursele si energia;
  - protectia mediului;
  - serviciile publice;
  - restructurari tehnologice, etc.

III. LISTA PROIECTELOR DE CERCETARE ELABORATE IN PERIOADA 1995-2003

Proiectul de cercetare
Anul
Strategia tranzitiei la economia de piata
1995
Strategia de dezvoltare a economiei si societatii romanesti pe termen mediu si lung
1995
Strategia pregatirii aderarii Romaniei la Uniunea Europeana
1995
Dictionar economic enciclopedic roman
1995
Probleme actuale si de perspectiva privind circuitele fiscale in economia de tranzitie: implicatii asupra procesului de relansare economica
1995
Consideratii teoretice privind formarea preturilor in economia libera
1995
Reglementari necesare formarii, functionarii si comportarii preturilor in perioada de tranzitie
1995
Diagnoza tranzitiei si implicatii monetare interne si externe
1995
Diagnoza macroeconomica a tranzitiei in Romania si tarile est-europene
1995
Independenta dintre politica monetara si infrastructura financiara. Tendinte si perspective in domeniul monetar
1995
Structuri inertiale ale managementului resurselor financiare si ale comportamentului financiar al firmei in perioada de tranzitie
1995
Experienta tarilor di sud-estul Europei in domeniul burselor
1995
Modelarea structurilor si simularea functionalitatii ansamblurilor financiare in economia de tranzitie
1995
Instrumentele politicii monetare si utilizarea lor in redresarea economiei nationale
1995
Strategia de dezvoltare a economiei si societatii romanesti pe termen mediu si lung
1996
Macromodelul economiei nationale romanesti
1996
Dictionarul economic enciclopedic
1996
Studiu de fundamentare a strategiei integrarii economice dintre Romania si Republica Moldova
1996
Instrumentele interventionismului bugetar si restructurarea economica in perioada de tranzitie
1996
Mecanismele concurentiale de piata si modalitati de stabilizare a preturilor
1996
Influentele politicii monetare asupra cresterii economice in perioada de pregatire a Romaniei pentru integrarea in Uniunea Europeana
1996
Cursul de schimb si balanta de plati in perspectiva integrarii Romaniei in structurile europene
1996
Caracteristicile si structurile financiare ale deciziei de investitie ale agentilor economici in perioada tranzitiei si integrarii in Uniunea Europeana.
1996
Nivelul ratei inflatiei si implicatiile sale in economia de tranzitie
1996
Evolutia unor preturi in conditiile tranzitiei Romaniei spre economia concurentiala
1996
Rezultatele folosirii ratei dobanzii in politica monetara in perioada de tranzitie
1996
Disfunctionalitati calitativ-structurale in activitatea financiara a agentilor economici
1996
Nevoia schimbarii referintei de curs
1996
Realizari si perspective ale reformei sistemului fiscal in Romania. Descentralizarea bugetara.
1997
Analiza posibilitatilor de adaptare a politicii de repartitii venituri si preturi la cerintele integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.
1997
Contextul monetar si financiar international de tranzitie si constituirea UME
1997
Aspecte teoretice ale armonizarii politicii monetare a Romaniei cu politica monetara a Uniunii Europene: necesitate, cerinte, constrangeri
1997
Managementul financiar al utilizarii capitalului fix in perioada de tranzitie spre economia de piata, in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana
1997
Managementul financiar al utilizarii capitalului fix in perioada de tranzitie spre economia de piata, in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana
1997
Realizari si perspective ale sistemului fiscal in Romania. Descentralizarea bugetara.
1997
Analiza posibilitatilor de adaptare a politicilor de repartitii, venituri si preturi la cerintele integrarii in Uniunea Europeana
1997
Contextul monetar si financiar international de tranzitie si constituirea Uniunii Europene
1997
Aspecte teoretice ale armonizarii politicii monetare a Romaniei cu politica monetara a Uniunii Europene: necesitate, cerinte, constrangeri
1997
Managementul financiar al utilizarii capitalului fix in perioada de tranzitie spre economia de piata in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana
1997
Impactul consolidarii pietelor financiare asupra eficacitatii procesului de tranzitie
1997
Compatibilitatea structurilor fiscale ale Romaniei in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana
1997
Reflexele monetar-financiar ale coordonarii economice-integrarii Romaniei cu Republica Moldova
1997
Analiza posibilitatilor de adaptare a politicilor pe repartitii, venituri si preturi la cerintele integrarii in Uniunea Europeana
1997
Aspecte teoretice ale armonizarii politicii monetare a Romaniei cu politica monetara a Uniunii Europene: necesitate, cerinte, constrangeri, etape, efecte
1997
Realizari si perspective ale reformei sistemului fiscal al Romaniei in conditiile integrarii in Uniunea Europeana
1997
Aspecte teoretice ale utilizarii capitalului fix al firmelor, in perioada de tranzitie spre economia de piata
1997
Contextul monetar si financiar international de tranzitie si constituirea Uniunii Monetare Europene
1997
Autonomia financiara a administratiilor locale-cadru de realizare a relansarii economice
1998
Perceptii privind rolurile si funciile preturilor in economia concurentiala
1998
Modernizarea sistemului financiar romanesc, cerinta si conditiile pentru integrarea Romaniei in Uniunea Europeana si Monetara Europeana
1998
Structura circuitelor monetar-financiare internationale si capacitatea de integrare a Romaniei in spatiul economic international
1998
Moneda europeana la finele secolului XX
1998
Influentele procesului de pregatire pentru integrarea in Uniunea Economica si Monetara si echilibrul financiar in Romania
1999
Aplicatii ale metodei Chartiste in determinarea si previziunea evolutiei cursului de schimb al leului
1999
Managementul financiar al resurselor umane in procesul de tranzitie si in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana
1999
Premise si probleme financiar-monetare ale actualei etape de tranzitie a Romaniei si ale integrarii internationale a tarii noastre
1999
Strategii de preturi si venituri in contextul pietelor financiare integrate
1999
Pietele de capital si problemele formarii ei in Romania
1999
Managementul finantarii activitatilor agentiilor economici, in conditiile consolidarii economiei de piata in Romania
2000
Evolutia si comportamentul sistemului monetar, in conditiile integrarii in U.E.
2000
Mecanisme concurentiale in asigurarea dezvoltarii durabile
2000
Impactul restructurarii si al privatizarii asupra finantarii si capitalizarii agentilor economici
2000
Impactul preturilor relative asupra alocarii resurselor
2000
Politica financiara orientata spre restructurarea si dezvoltarea serviciilor publice
2000
Mecanisme concurentiale si politici de preturi in conditiile dezvoltarii durabile a economiei romanesti
2001
Restructurarea, reglementarea si supravegherea sistemului bancar si financiar, in perspectiva integrarii in UE si a consolidarii durabile a economiei de piata
2001
Strategia fiscala si bugetara a economiei Romanesti in perspectiva integrarii in structurile europene
2001
Structuri si instrumente financiare utilizate la nivel microeconomic pentru promovarea protectiei mediului si a dezvoltarii ecologice a economiei
2001
Economia subterana in perspectiva consolidarii institutionale a structurilor financiare si monetare romanesti si armonizarii acestora cu cerintele integrarii europene
2001
Politica energetica a Romaniei pentru aderarea la UE
2001
Politica de concurenta activa din economia romaneasca pentru realizarea cerintelor de aderare la UE
2001
Institutionalizarea si instrumentarea structurilor fiscale si bugetare in perspectiva aderarii la UE a economiei romanesti
2001
Preturile si reglementarea concurentei in industria romaneasca: de la abordarea teoretica si experienta europeana, la aplicatii sectoriale
2002
Implicatiile financiare ale deteriorarii mediului natural. Studii zonale
2002
Sistemul fiscal, agent stimulator si inhibator al dezvoltarii economiei romanesti
2002
Reteaua pietelor financiare si consolidarea functionarii acesteia
2002
Banca Nationala a Romaniei in perspectiva integrarii monetare: reglementare, politici, instrumente si supraveghere bancara
2002
Managementul financiar al protectiei mediului natural, in conditiile adaptarii la cerintele acquisu-lui comunitar
2002
Efectele integrarii monetare europene asupra sistemului financiar-monetar romanesc
2002
Reglementarea fiscala privind zonele defavorabile in perspectiva integrarii Romaniei in UE
2002
Implicatiile economico-financiare ale protectiei sociale in perspectiva integrarii Romaniei in UE
2002
Un posibil model de restructurare si dimensionare a economiei subterane. Aplicatii pe cazul Romaniei
2002
Starea si evaluarea financiar-monetara a economiei romanesti
2002
Abordarea in retea a structurilor dinamicii financiare si monetare
2002
Probleme ale integrarii Romaniei in UE, cerinte si evaluari ESSEN-2
2002
Finantarea serviciilor de asigurari sociale si comerciale din perspectiva integrarii Romaniei in EU si a maturizarii mediului concurential
2003
Impactul financiar al riscurilor ecologice asuprsa comportamentului subiectilor economici
2003
Dimensiuni ale adaptarii contabilitatii romanesti la standardele internationale
2003
Impulsul fiscal in tranzitia economica a Romaniei
2003
Managementul performantelor financiare ale firmelor in conditiile economiei de piata functionale
2003
Arhitectura pietelor financiare si bancare romanesti in perspectiva armonizarii europene
2003
Starea si evaluarea financiar-monetara a economiei romanesti in 2003
2003
Disfunctionalitati ale managementului public si riscurile bugetare asociate in conditiile integrarii in UE
2003
Reconstructia institutionala a sistemului financiar romanesc in conditiile politicii monetare unice
2003
Preturile in cadrul pietelor concurentiale reglementate dintr-o economie functionala. Studii de caz-preturile vectorilor energetici: energie electrica, termica, gaze naturale, produse petroliere
2003

 

Simpozion
stiintific
"PROCESE SI POLITICI MACROECONOMICE ALE TRANZITIEI"
Bucuresti,
16-17 nov. 1994
Sesiune
stiintifica
"DIMENSIUNI FINANCIARE ALE TRANZITIEI: EVOLUTII, EXPERIENTE, PERSPECTIVE"
Bucuresti,
14-15 dec. 1995
Simpozion
stiintific
"PROCESE FINANCIAR-MONETARE ALE
TRANZITIEI: PROBLEME SI DILEME"
- organizat cu prilejul aniversarii a 20 ani de existenta -
Bucuresti,
9-11 dec. 1997
Sesiune
stiintifica
"CERCETAREA STIINTIFICA: CERINTE SI IMPLINIRI, STIMULARE SI EFICIENTA"
Bucuresti,
11-12 nov. 1998
Simpozion
stiintific
"DIAGNOZA FINANCIARA A TRANZITIEI SI PRIORITATILE CONSOLIDARII ECONOMIEI DE PIATA IN ROMANIA"
Bucuresti,
16-17 nov. 2000
Manifestare stiintifica
"METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE SI ECONOMICE, ASPECTE TEORETICE, APLICATIVE SI OPERATIONALE"
Bucuresti,
29 mai 2002
Sesiune de cominicari
"CONSTRANGERI SI DISTORSIUNI ALE PIETELOR FINANCIARE IN PROCESUL CONSOLIDARII ECONOMIEI FUNCTIONALE IN ROMANIA"
Bucuresti,
12 dec. 2002
Sesiune-
dezbatere
"ADAPTAREA SISTEMULUI FINANCIAR ROMANESC LA CERINTELE ECONOMIEI DE PIATA - ANALIZA, COMPORTAMENTE, MASURARE"
Bucuresti,
31 oct. 2003