STRUCTURA SI REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL ORGANISMELOR CE-SI DESFASOARA ACTIVITATEA IN CADRUL P.C.T.

Prezentul regulament de functionare se doreste a fi in deplina concordanta cu principii precum: respectarea drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum sunt prevazute in conventiile internationale si in normele interne, respectarea intocmai a statutului si a celor mai inalte norme de conduita profesionala, neefectuarea nici unui rabat referitor la standardele de calitate, precum si realizarea unei structuri viabile, din punct de vedere functional, in vederea atingerii urmatoarelor scopuri: eliminarea birocratiei, asigurarea unei bune colaborari intre structurile interne, precum si intre acestea si alte organisme si institutii, eliminarea erorilor, solutionarea cu promptitudine a cererilor, plangerilor, contestatiilor depuse de orice persoana care doreste sa devina membru al unuia din programele ce se desfasoara sub egida Asociatiei, sau care doreste sa beneficieze de serviciile si de protectia oferita de P.C.T..

In situatia in care membrul unuia din structurile ce fac parte din cadrul P.C.T. are, sau exista suspiciuni ca ar avea vreun interes in solutionarea unui aspect ce ii este adus la cunostinta, acesta va fi obligat sa nu intervina in procedura de solutionare a cauzei respective. Neindeplinirea acestei obligatii va atrage nulitatea tuturor actelor si solutiilor ce au fost emise de catre structura din care face parte respectiva persoana.

Structurile Asociatiei, chiar daca prezinta interdependente, precum si raporturi clare de subordonare si coordonare, au la dispozitie, in ceea ce priveste solutionarea anumitor probleme ce le sunt prezentate, un anumit grad de autonomie, astfel incat organul ierarhic superior nu va putea inlatura concluziile, solutiile la care au ajuns membrii structurii ierarhic inferioare, fara indeplinirea unei proceduri de mediere.

Directia Generala pentru Europa
Directia Generala pentru Asia
Directia Generala pentru America de Nord
Directia Generala pentru America de Sud
Directia Generala pentru Australia si Noua Zeelanda
Directia Generala pentru Africa

Comisia Departamentala in domeniul transporturilor, constructiilor si turismului
Comisia de evaluare pentru transporturi terestre
Comisia de evaluare pentru transporturi pe apa
Comisia de evaluare pentru transporturi aeriene
Comisia de evaluare pentru activitati anexe si auxiliare de transport, activitati ale agentiilor de turism
Comisia de evaluare pentru constructii civile
Comisia de evaluare pentru constructii industriale
Comisia de evaluare pentru materiale de constructii
Comisia de evaluare pentru turism
Comisia Departamentala in domeniul educatiei si cercetarii
Comisia de evaluare pentru educatie
Comisia de evaluare pentru cercetare
Comisia Departamentala in domeniul ecomiei si comertului
Comisia de evaluare pentru industria energetica
Comisia de evaluare pentru industria extractiva
Comisia de evaluare in industria prelucratoare
industria tutunului
industria textila, produselor textile, confectiilor de imbracaminte
industria pielariei si incaltamintei
industria de prelucrare a lemnului
industria celulozei, hirtiei si cartonului
edituri, poligrafie si reproducerea inregistrarilor pe suporti
industria chimica si a fibrelor sintetice si artificiale
industria de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice
industria altor produse din minerale nemetalice
industria metalurgica
industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii)
industria de masini si echipamente
industria de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou
industria de masini si aparate electrice
industria de echipamente, aparate de radio, televiziune si comunicatii
industria de aparatura si instrumente medicale, de precizie, optice si ceasornicarie
industria mijloacelor de transport rutier
industria altor mijloace de transport
recuperarea deseurilor si resturilor de materiale reciclabile
industrie alimentara
Comisia de evaluare pentru comert
Comisia Departamentala in domeniul financiar-bancar si de asigurari
Comisia Departamentala in domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare, apelor si mediului
Comisia de evaluare pentru agricultura
cultura vegetala
cresterea animalelor
activitati mixte (cultura vegetalelor si cresterea animalelor)
servicii auxiliare (cu exceptia activitatilor sanitar-veterinare)
Comisia de evaluare pentru silvicultura
exploatarea forestiera si a stufului
economia vinatului
servicii anexe silviculturii si exploatarii forestiere
Comisia Departamentala in domeniul culturii, artelor, mass-media
Comisia de evaluare pentru cultura
muzee si expozitii
arheologie
biblioteci
Comisia de evaluare pentru arta
Comisia de evaluare pentru mass-media
Comisia Departamentala in domeniul sanatatii si familiei
Comisia de evaluare pentru sanatate
asistenta spitaliceasca
asistenta medicala ambulatorie
asistenta stomatologica
Comisia de evaluare pentru familie si asistenta sociala
Comisia Departamentala in domeniul comunicatiilor
Comisia de evaluare pentru activitati de posta si de curier
Comisia de evaluare pentru telefonie, telegrafie, transmisiuni de date
Comisia de evaluare pentru radiocomunicatii
Secretariatul Programului