PROGRAMUL DE COLABORARE TRANSFRONTALIERA
Regulament

Persoanele juridice romane ce doresc sa beneficieze de serviciile oferite prin intermediul acestui Program, sunt obligate sa respecte intocmai prevederile cuprinse in prezentul Regulament.
Agentul economic va solicita Secretariatului Programului de colaborare Transfrontaliera luarea acetuia in evidenta. In termen de maxim 10 zile de la momentul depunerii acestei solicitari ii va fi comunicata, prin intermediul Departamentului de relatii externe, formularul ce cuprinde cererea de inregistrare.
Ulterior verificarii acesteia, ce este realizata de catre Departamentul de evaluare, solicitantului i se va remite adresa privind inscrierea acestuia in Registrul de Evidenta al programului, precum si formularul PCT 001. O data cu depunerea cererii, solicitantul va achita si taxa de inregistrare in Registrul National de Evidenta al Programului.
Evaluarea activitatii solicitantului, precum si prezentarea acestuia partenerului strain se va face prin coroborarea datelor ce rezulta din cadrul cererii de inscriere si formularului PCT 001 cu datele cuprinse in cadrul bazei de date proprii.
In functie de rezultatul evaluarii, un anumit numar de societati vor fi selectate in vederea realizarii etapei finale. Avand in vedere faptul ca acest Program are drept scop atragerea investitiilor straine, in vederea selectarii partenerilor romani nu este imperios necesara inscrierea agentilor economici romani in Registrul National de Evidenta al Programului. Indeplinirea acestei formalitati prezinta avantaje, luand in considerare faptul ca realizarea unei selectari initiale a societatilor este efectuata in functie de informatiile detinute pana la momentul respectiv.
Ulterior indeplinirii procedurii de evaluare a agentilor economici, celor selectati in vederea stabilirii unui posibil parteneriat cu societati straine, li se va transmite o comunicare in acest sens, in care vor fi continute informatiile suplimentare necesare a fi transmise de catre agentul economic vizat, in scopul continuarii procedurii. Transmiterea acestor informatii este o conditie sine qua non pentru a putea fi indeplinita procedura de transmitere a informatiilor catre partenerii straini.
Desemnarea partenerilor romani care vor participa la negocieri se va realiza in final de catre agentul economic strain. Societatile romane astfel desemnate vor fi incunostiintate despre acest fapt prin intermediul Secretariatului Programului. Anterior realizarii unei tranzactionari directe intre agentii economici si partenerul strain, solicitantii vor incheia un protocol cu o societate agreata de catre A.N.P.C.P.P.S.R, socieate ce le va reprezenta interesele in cadrul tratativelor ce se vor desfasura ulterior.
Datele transmise de catre A.N.P.C.P.P.S.R. solicitantului cu ocaia desfasurarii procedurilor accesorii realizarii scopului acestui Program au caracter confidential.

Solicitantii sunt singurii raspunzatori in ceea ce priveste conformitatea datelor transmise cu realitatea.